Cookie beleid vv Nieuw Lekkerland

De website van vv Nieuw Lekkerland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Groener-Wit gaat bouwen

Groener-Wit gaat bouwen


We gaan bouwen !!!!!


Zoals u in de vorige brochure heeft kunnen lezen, is het vierde (thans het zesde) elftal in februari 2013 gestart met een actie om op sportpark Excelsior een zonnepanelen opstelling te realiseren.

Het plan was om een startkapitaal van € 4000,- te verwerven om een opstelling met tien zonnepanelen te bouwen. Door middel van gesprekken met familieleden, vrienden, collega’s en kennissen leggen we het nut uit van zo'n installatie en hopen hen te motiveren tot het doen van een donatie en op die manier te laten bijdragen aan deze milieuvriendelijk opwekking van elektriciteit.

Bijna alle leden van het toenmalige vierde elftal hebben zich ingezet om op deze manier € 200,- in te zamelen. Nog niet alle teamleden hebben zich volledig ingezet en gaan dit de komende maanden doen.

Door de leden die dit al wel hebben gedaan, zijn alle verwachtingen overtroffen. Door hun inzet en donaties zijn we ons streefbedrag inmiddels gepasseerd. Wat eerst nog een kleinschalig project was met een onzekere afloop is inmiddels uitgegroeid tot een project van respectabele omvang.

Als het gereed is, is de verwachting dat de vv Nieuw Lekkerland de grootste elektriciteit producent van Molenwaard is.  En ook één van de milieu vriendelijkste verenigingen van de Alblasserwaard!

 

 

 

Ontwerp

Er is voor gekozen om de lijnen van het hoofdgebouw door te zetten in het ontwerp van de zonnepanelen opstel-ling. Hiervoor is gekozen om een zo groot mogelijke kans te maken op vergunning van de welstandscommissie. Ook is het ontwerp voorgelegd aan de architect, die er zijn goedkeuring aan gaf. En het is gewoon mooier. Het rende-ment is wel wat minder dan een optimale opstelling met een hellingshoek van 32°. Dit wordt ecompenseerd door de aanschaf van drie extra panelen. De opstelling zal 21 m lang worden en 4,5 m breed. De fundering zal be-staan uit een laag van 10 cm zand, waarop 20 cm EPS (piepschuim) zal rusten , waarop dan weer 20 cm zand gestort zal worden. Boven op dit zand zullen dan gewapend betonplaten van 8 cm dik aangebracht worden. De constructie wordt opgebouwd uit gegalvaniseerde buizen, waarbij de staanders dezelfde hoek met het maaiveld maken als de staanders van het tribunedak. De liggers, ook van gegalvaniseerde buis, zullen twee knikken krijgen om de gebogen vorm van het dak te volgen. Tussen de staanders en de liggers zullen schoren aangebracht worden (niet op tekening) om voldoende stijfheid te garan-deren. De zonnepanelen zullen met een gebruikelijk klemsysteem bevestigd wor-den. Onder de panelen is ruimte om de grasmaaimachine, roller, tractor e.d. te stallen.

Kosten

De kostprijs van een zonne-paneel is vanaf 2012 zeer snel gedaald, dit door het dumpen van goedkope zonnepanelen uit China. Er was echter de dreiging vanuit de EU om een forse heffing in te voeren om deze dumping tegen te gaan. Dit heeft ons doen besluiten om snel te handelen en in mei, toen de prijs op het dieptepunt was, reeds 63 panelen aan te schaffen. Met hulp van een renteloze lening van een anonieme sponsor konden wij dit financieren. Dit geld gaan we met toekomstige donaties snel terug betalen. Door deze beslissing is de grootte van onze opstelling vastgelegd. Fors groter dan gepland. We hebben dus nu een aangepaste begroting kunnen maken. En als we ervan uitgaan dat we zelf bouwen, dan moeten we met €13.000,- de installatie kunnen realiseren. Grofweg zitten we op de helft van dit nieuwe streefbedrag.

Opbrengsten

Het vermogen van de installa-tie zal 63 x 245 Wp bedragen. Dat is 15.435 Wp, waarmee 13.891 kWh per jaar opgewekt kan worden. Dit is een gemid-delde dat wel afhankelijk is van enkele factoren zoals zon-uren e.d.. Als we dit omzetten naar geld, met het huidige elektriciteitstarief, komt dit op een besparing van ongeveer €3.000,- per jaar. Daar wij een aansluiting op het elektrici-teitsnet hebben van 3 x 250 A, vallen we in de zakelijke categorie. We zullen over het teruglevertarief met onze electriciteitsleverancier moe-ten onderhandelen. Om het bedrijfsleven te stimuleren te investeren in zonne-energie heeft het ministerie van economische zaken de SDE regeling in het leven geroepen. Dit is een subsidieregeling op basis van teruglevering. Hier gaan we zeker een beroep op doen. Als we dit in ogenschouw nemen moe-ten we rekenen op een reële besparing van ongeveer €2.500,- . Hieronder een voorbeeld berekening.
In voorgaande tabellen en grafieken kunt u de verwachte resultaten zien van de installatie.
In de eerste kolom zijn de vaste gegevens ingevuld, zoals o.a. de capaciteit, verwacht
rendement, verwachte stijging van de stroomprijs. In dit model is ervan uitgegaan dat
de elektriciteitstarieven jaarlijks stijgen met 3% . De grafieken spreken voor zich.
Voor de vereniging zal de besparing over de 30 jarige levensduur van de panelen
€124.000,- bedragen. Zoals u ziet, is het de beste investering die we op dit moment kunnen
doen.

 

Rekenvoorbeeld SDE+ bijdrage – Zon-PV  15 kWp (elektriciteit)
Basisbedrag fase 1 (vrije categorie) 7,0 €ct/kWh
Basisbedrag fase 6 14,8 €ct/kWh
Voorlopig correctiebedrag 2013 5,5 €ct/kWh
Voorlopige bijdrage SDE+ 2013 fase 1 7,0 – 5,5 = 1,5 €ct/kWh
Voorlopige bijdrage SDE+ 2013 fase 6 14,8 – 5,5 = 9,3 €ct/kWh
Maximum aantal subsidiabele vollasturen 1.000
Maximale subsidiabele jaarproductie bij een installatie met een vermogen van
100 kWp:
100 * 1.000 = 100.000 kWh = 100 MWh
Voorlopige bijdrage SDE+ 2013 bij aanvraag fase 1
15,0 * 100 = € 1.500,-
Voorlopige bijdrage SDE+ 2013 bij aanvraag fase 6
93,0 * 100 = € 9.300,-
Bij een aanvraag voor zon-PV 7 15 kWp hoeft u geen productieraming (=
vermogen * vollasturen)op te geven.
Agentschap NL gaat in uw beschikking uit van het maximum aantal vollasturen
(1.000).

Hierboven ziet u een rekenvoorbeeld van de aan te vragen subsidie. Deze bedragen
zijn zo goed mogelijk in het rekenmodel verwerkt.

Sponsoren

Heel erg trots zijn wij op onze sponsoren. Wij waarderen uw gulle gaven, van de kleinste
particuliere gift tot de grotere zakelijke giften. Ruim honderd particuliere en zakelijke
sympathisanten trokken spontaan de portemonnee. Ook mensen van buiten de club,
mensen met een hart voor het milieu en het goede doel. Dankzij deze mensen zijn we
nu op de helft van het nieuwe streefbedrag van €13.000,-. 
Graag willen wij u wijzen op een heel bijzonder gulle sponsor.

Begin 2013 hebben wij een beroep gedaan op Coöperatiefonds van de Rabobank
Alblasserwaard Noord en Oost. De Rabobank steunt hiermee jaarlijks het verenigingsleven
en goede doelen. Deze doelen worden beoordeeld op o.a. originaliteit en uitvoering. Op basis van onze brochure en ideeën heeft de Rabobank gemeend onze stichting met het zonneenergieproject te onder steunen. De Rabobank heeft ons op 6 september

2013 het formidabele bedrag van €1.750,- overhandigd. Wij zijn de Rabobank daar zeer dankbaar voor.
 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!